ul. Hutnicza 1, Żarów  748 570 570

Medycyna Pracy

Możliwość podpisania umów o świadczenie usług medycznych w zakresie badań profilaktycznej opieki zdrowotnej.

- Badania pracowników wstępne i okresowe
- Badania sanitarne
- Badania kierowców
- Badania uczniów i studentów
- Konsultacje w zakresie chorób zawodowych
- Opiniowanie i podpisywanie „charakterystyk stanowisk pracy”
- Uczestnictwo w Komisjach BHP