ul. Hutnicza 1, Żarów  748 570 570

Punkt pobrań

Wykonujemy szeroki zakres usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej:

- biochemii,
- hematologii,
- immunologii,
- serologii grup krwi,
- diagnostyki chorób infekcyjnych,
- zaburzeń hormonalnych,
- markery nowotworowe.

Punkt pobrań jest czynny codziennie w godzinach 7:00 - 8:30.